Bułgaria członkiem Schengen?

8.11.2018
Bułgaria członkiem Schengen?

Parlament Europejski wezwał ministrów UE do przyjęcia Bułgarii i Rumunii do strefy Schengen. Oba kraje spełniają warunki członkostwa w strefie swobodnego przemieszczania się, Schengen, ale wciąż pozostają poza nią. Zarówno Bułgaria jak i Rumunia są członkami Unii Europejskiej od 2007 roku, ale pomimo spełnienia wszystkich warunków, nie zostały jeszcze przyjęte do strefy Schengen. Posłowie z Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE) wzywają do przyznania członkostwa w Schengen obu bałkańskim krajom, wskazując na równe warunki państw członkowskich UE i korzyści płynące z członkostwa.

.

Pojęcie strefy Schengen odnosi się do terytorium krajów europejskich, w obrębie których mieszkańcy państw członkowskich mogą swobodnie podróżować i przekraczać granice bez konieczności kontroli osobistej.

Źródło: https://eurozpravy.cz/zahranicni/eu/239511-bulharsko-a-rumunsko-by-se-melo-stat-cleny-schengenu-zada-europarlament/