Aukcja

7.2.2021

Dla naszych klientów oferujemy sprzedaż w drodze aukcji elektronicznej. Wybieramy tę metodę sprzedaży, jeśli nieruchomością zainteresowanych jest więcej niż dwóch klientów. Pośrednik zawsze dokładnie rozważy, czy ta metoda sprzedaży będzie odpowiednia i skuteczna.

Aukcja

W praktyce aukcja odbywa się w ten sposób, że oferent oferuje cenę, za którą jest zarówno gotów, jak i może kupić nieruchomość. Cena oferowana przez oferenta nie może być nigdzie widoczna ani ustalona podczas aukcji. Gwarantujemy, że na wyniki aukcji nie można wpłynąć w żaden sposób. Najwyżej licytujący ma możliwość zakupu nieruchomości.

   • każdy ma możliwość zakupu atrakcyjnej nieruchomości
   • uczciwy i poważny sposób sprzedaży
   • prostota = oferent nie jest związany miejscem, czasem, w którym odbędzie się aukcja
   • oferent nie jest zobowiązany do zakupu nieruchomości poprzez przystąpienie do aukcji
   • sprzedający może uzyskać wyższą cenę zakupu w uczciwy sposób niż potrzebował do szybkiej sprzedaży!