Podatek od przeniesienia własności nieruchomości w Czarnogórze

Czarnogóra

Ile wynosi podatek od przeniesienia własności nieruchomości w Czarnogórze?

Podatek od przeniesienia własności nieruchomości w Czarnogórze

Podatek od przeniesienia własności nieruchomości w Czarnogórze wynosi 3% wycenionej wartości rynkowej.

Kto i w jaki sposób szacuje wartość, od której płacony jest podatek? Wartość szacowana jest przez rzeczoznawcę majątkowego i może być wyższa niż kwota określona w umowie sprzedaży. Z drugiej strony rzeczoznawca nie może oszacować wartości niższej niż ta w umowie.

Kiedy należy zapłacić ten podatek? Natychmiast po podpisaniu umowy kupna-sprzedaży. Zalecamy niezwłoczną zapłatę, ponieważ odsetki od pierwotnej kwoty narastają z czasem i mogą podlegać opłatom karnym i grzywnom.

Czy można nie płacić tego podatku?

Tak. Jeśli nowo wybudowana nieruchomość zostanie zakupiona bezpośrednio od firmy budowlanej, która już zapłaciła podatek od tej (nowej) nieruchomości, wówczas 3% podatek od przeniesienia własności nie jest należny. Podobnie obywatele Czarnogóry, którzy mają do czynienia z kwestią mieszkaniową, mają korzyści lub całkowite zwolnienie z podatku od przeniesienia własności nieruchomości, w zależności od liczby członków gospodarstwa domowego i powierzchni nieruchomości, którą kupują.